भूकंपविरोधी ब्रॅकेट रोल फॉर्मिंग मशीन/केबल ट्रे रोल फॉर्मिंग मशीन